วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

THINKvestment


THINKvestment 

คือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Training และเป็นที่ปรึกษา

มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในเนื้อหาเพื่อให้เกิดเป็นความรู้แบบยั่งยืน
จนสามารถนำไปใช้งานได้จริง

#THINKvestment #innovation #DesignThinking

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น